سید محمدپارسا سید محمدپارسا ، تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 30 روز سن دارد

فرشته آسمونی من خوش اومدی ...

هوالحق...

 

 

 

دزفول گردي با عمه

دزفول گردي با عمه محمدپارساي مهربان اينجا حدودا چهارسال و پنج ماهت بود كه با عمه و بابايي دزفول رو گشتيم خيلي بهت خوش گذشت خيلي خوشحال بودي خيلي ..... دوستت داريم...
23 اسفند 1397

رفتن به سر كار بابايي😍

يه روز جمعه با بابايي رفتي سركارش، استاديوم فولاد. بابايي واسم تعريف كرد كه چقدر خوشحال بودي و چقدر بهت خوش گذشته الان هم هروقت با بابايي بحثم ميشه مياي ميگي : بابايي چمناش خراب شده، ناراحته. تو اذيتش نكن قراره انشالله از سال ديگه بري مدرسه فوتبال سر كار بابايي 🏻 🏻 🏻...
3 بهمن 1397

بازديد از قلعه شوش

اون روز وقتي از راه برگشت از دزفول، رفتيم شوش نماز بخونيم خيلي ذوق داشتي كه بريم داخل قلعه رو ببيني به قلعه ميگي گلعه و كلي ذوق كردي كه از كدوم قسمتش خوشت اومده همش به من و بابايي ميگفتي از قسمت ماشيناي قديميش خوشت اومده الان كه ديدم ذوق اماكن تاريخي رو داري به بابايي گفتم يه سفر بريم اصفهان بازديد از جاهاي تاريخيش انشالله 🏻...
3 بهمن 1397

خواب دیدن و رفتن به مهدکودک

اواخر مهر ماه بود. یه روز صبح که از خواب بیدار شدی اومدی گفتی که خواب دوستامو دیدم. خیلی خوشحال شدم. خودت خیلی خوشحال بودی و دوست داشتی که بری ببینیشون. من که قبلش کلی اصرارت کرده بودم که از مهر ماه بری مهد راضی نمی شدی، حالا که دیدم کلی ذوق داری سریع آمادت کردم و با هم رفتیم مهدکودک. وقتی رفتیم مهد، وارد کلاس که شدی دوستات کلی جیغ زدن و اومدن بغلت کردن.  خاله ها هم کلی از دیدنت خوشحال شدن. خانم زهره بخش باهام دعوا کرد که چرا زودتر نیوردیش و من واسش توضیح دادم که خودت دوست نداشتی بیای و همش فکر میکنی من دوباره میخوام برم سرکار و نفر آخر میام دنبالت. الان خداروشکر یک ماه از مهد رفتنت میگذره روزبه روز بیشتر ذوق مهدتو داری. ذوق دو...
5 آذر 1397

پشه دزفولي

چند روز پيش يه پشه بد زير چشمتو نيش زده بود و از اونجا كه به نبش پشه حساسيت داري، بدجوري ورم كرده بود. وقتي رفتيم درمانگاه كه دكتر ببينتت همه اونجا با تعجب نگاهت ميكردن و ازت ميپرسيدن كه زنبور نيشت زده؟ يه آقايي ازت پرسيد: عمو زنبور نيشت زده؟ بهش گفتي: نه، يه پشه دزفولي بوده😁 عمو هم گفت: اي ازگرات پشه هاي دزفولي رو🤣🤣🤣 يه اقايي ازت پرسيد: كوچولو چي شده؟؟؟ گفتي: پشه نيشم زده، از بس شيرينم، پشه ها نيشم ميزنن😜 اونم گفت: اره شما خودت قند و نباتي توهم گفتي: من عسلم😋😋😋😋  
28 مهر 1397